Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Älmhults kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Älmhults kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Älmhult 4 °dH Mjukt
Diö 6 °dH Medelhårt
Virestad 5 °dH Medelhårt
Fanholm 4 °dH Mjukt
Häradsbäck 5 °dH Medelhårt
Hallaryd 4 °dH Mjukt
Delary 6 °dH Medelhårt
Göteryd 4 °dH Mjukt
Pjätteryd 6 °dH Medelhårt