Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Alvesta kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Alvesta kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Alvesta 3 °dH Mjukt
Hjortsberga 3 °dH Mjukt
Blädinge 3 °dH Mjukt
Grimslöv 2 °dH Mjukt
Hulevik 4 °dH Mjukt
Lönashult 4 °dH Mjukt
Moheda 4 °dH Mjukt
Torpsbruk 4 °dH Mjukt
Lidnäs 4 °dH Mjukt
Torne 5 °dH Medelhårt
Vislanda 1 °dH Mjukt