Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Arvika kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Arvika kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Arvika 3 Mjukt
Brättne 6 Medelhårt
Edane 3 Mjukt
Furtan 5 Medelhårt
Glava 7 Medelhårt
Gunnarskog 1 Mjukt
Hillringsberg 7 Medelhårt
Mangskog 5 Medelhårt
Ottebol 8 Medelhårt
Stömne 3 Mjukt
Årnäs 8 Medelhårt
Klässbol 9 Medelhårt
Informationen kommer ifrån:
http://www.arvika.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/dricksvatten/kommunaltdricksvatten.4.394659b511f7f653d1d800019598.html.