Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Askersunds kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Askersunds kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Harge 3 Mjukt
Åsbro 6 Medelhårt
Zinkgruvan 7 Medelhårt
Mariedamm 7 Medelhårt
Informationen kommer ifrån:
.