Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Bengtsfors kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Bengtsfors kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Gustavsfors 2 °dH Mjukt
Bengtsfors 4 °dH Mjukt
Skåpafors 4 °dH Mjukt
Bäckefors 4 °dH Mjukt
Billingsfors 6 °dH Medelhårt
Dals Långed 6 °dH Medelhårt
Lästvik 6 °dH Medelhårt
Ödskölt 6 °dH Medelhårt