Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Enköpings kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Enköpings kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Örsundsbro 14 °dH Hårt
Säva 14 °dH Hårt
Lillkyrka 14 °dH Hårt
Grillby 14 °dH Hårt
Skolsta 14 °dH Hårt
Enköpings södra delar 16 °dH Hårt
Enköpings norra delar 14 °dH Hårt
Haga 16 °dH Hårt
Bryggholmen 16 °dH Hårt
Mariedal 16 °dH Hårt
Hummelsta 16 °dH Hårt
Nykvarn 16 °dH Hårt
Bredsand 16 °dH Hårt
Hornö 16 °dH Hårt
Eknäs 16 °dH Hårt
Fjärdhundra 10 °dH Hårt
Siggesta 10 °dH Hårt
Gästre 10 °dH Hårt
Korsbacken 10 °dH Hårt
Veckholm 9 °dH Medelhårt

Vattenverk

Namn dH Benämning
Vånsjöbro 14 Hårt
Munksundet 16 Hårt
Nygård 10 Hårt
Altuna 10 Hårt
Veckholm 9 Medelhårt
Informationen kommer ifrån:
http://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/aga-bostad/kommunalt-vatten-och-avlopp/dricksvattnet-i-enkoping.html.