Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Falu kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Falu kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Falun 8 °dH Medelhårt
Sundborn 8 °dH Medelhårt
Danholn 8 °dH Medelhårt
Toftbyn 8 °dH Medelhårt
Karlsbyheden 8 °dH Medelhårt
Bjursås 3 °dH Mjukt
Grycksbo 3 °dH Mjukt
Sågmyra 3 °dH Mjukt
Linghed 6 °dH Medelhårt

Vattenverk

Namn dH Benämning
Lennhedens vattenverk 8 Medelhårt
Årbohedens vattenverk 3 Mjukt
Svärdsjö vattenverk 6 Medelhårt
Envikens vattenverk 3 Mjukt
Vika vattenverk 7 Medelhårt
Vika Strand 7 Medelhårt
Aspeboda vattenverk 5 Medelhårt
Informationen kommer ifrån:
http://www.fev.se/privat/vatten/vattenhaardhet-och-kalk/.