Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Grums kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Grums kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Grums 5 °dH Medelhårt
Slottsbron 5 °dH Medelhårt
Segmon 5 °dH Medelhårt
Liljedal 5 °dH Medelhårt
Sjöhaget 4 °dH Mjukt
Borgvik 4 °dH Mjukt
Brukskällan 5 °dH Medelhårt
Prästbol 9 °dH Medelhårt
Värmskog 9 °dH Medelhårt