Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Hallsbergs kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Hallsbergs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Hallsberg 7 °dH Medelhårt
Pålsboda 7 °dH Medelhårt
Sköllersta 7 °dH Medelhårt
Vretstorp 6 °dH Medelhårt
Hjortkvarn 9 °dH Medelhårt
Östansjö 7 °dH Medelhårt
Svennevad 7 °dH Medelhårt
Björnhammar 9 °dH Medelhårt