Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Hudiksvalls kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Hudiksvalls kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Hudiksvalls vv 4 Mjukt
Delsbo vv 3 Mjukt
Forsa vv 3 Mjukt
Edsta vv 2 Mjukt
Informationen kommer ifrån:
https://www.hudiksvall.se/Sidor/Bo--leva/Vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten-och-avlopp/Vattnets-hardhet.html.