Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Hylte kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Hylte kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Torup-Brännögård-Kinnared-Rydöbruk vv 5 Medelhårt
Hyltebruk 2 Mjukt
Unnaryd 3 Mjukt
Landeryd 5 Medelhårt
Långaryd 7 Medelhårt
Drängsered 5 Medelhårt
Informationen kommer ifrån:
http://www.hylte.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/dricksvatten.4.19f7442812d573cab208000475.html.