Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Karlstads kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Karlstads kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Söromverket 3 Mjukt
Hyboholms vv 2 Mjukt
Härtsöga vv 2 Mjukt
Sandtorps vv 1 Mjukt
Ulvsby vv 8 Medelhårt
Älvsbacka vv 1 Mjukt
Karlstad-Grums vattenverksförbund 4 Mjukt
Informationen kommer ifrån:
http://karlstad.se/Bygga-och-bo/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten/Vattenverk/.