Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Katrineholms kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Katrineholms kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Katrineholms vv 5 Medelhårt
Björkvik vv 11 Hårt
Bie vv 9 Medelhårt
Forssjö 8 Medelhårt
Äs vv 8 Medelhårt
Informationen kommer ifrån:
http://www.katrineholm.se/Boende-och-miljo/vattenochavlopp/Dricksvatten/Vattnets-hardhet/.