Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Klippans kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Klippans kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Klintarps vv 4 Mjukt
Östra Ljungby vv 5 Medelhårt
Ljungbyheds vv 8 Medelhårt
Ljungs vv 12 Hårt
Färingtofta vv 11 Hårt
Informationen kommer ifrån:
http://www.klippan.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/kommunaltvatten/kvalitetochkontroll.338.html.