Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Kramfors kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Kramfors kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Östaby vv 3 Mjukt
Angsta vv 5 Medelhårt
Bålsjö vv 1 Mjukt
Invik vv 3 Mjukt
Docksta vv 2 Mjukt
Nordingråvallen vv 2 Mjukt
Kyrkdals vv 5 Medelhårt
Torroms vv 7 Medelhårt
Hol vv 3 Mjukt
Salteå vv 1 Mjukt
Nyadals vv 4 Mjukt
Mjälloms vv 5 Medelhårt
Norrfällsviken vv 4 Mjukt
Bönhamn vv 3 Mjukt
Västansjö vv 4 Mjukt
Informationen kommer ifrån:
http://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenkvalitet.html.