Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Krokoms kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Krokoms kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Udderbo 6 °dH Medelhårt
Sånghusvallen 3 °dH Mjukt
Byskogen 3 °dH Mjukt
Nälden 2 °dH Mjukt
Vaplan 2 °dH Mjukt
Ytterån 2 °dH Mjukt
Föllinge 4 °dH Mjukt
Laxsjö 6 °dH Medelhårt
Skärvången 9 °dH Medelhårt
Åkersjön 3 °dH Mjukt
Bakvattnet 1 °dH Mjukt
Häggsjövik 4 °dH Mjukt
Rötviken 6 °dH Medelhårt
Kälen 5 °dH Medelhårt
Kyrknäset 4 °dH Mjukt
Rörvattnet 6 °dH Medelhårt
Valsjöbyn 6 °dH Medelhårt
Änge 6 °dH Medelhårt
Ede 6 °dH Medelhårt
Kaxås 6 °dH Medelhårt
Trångsviken 6 °dH Medelhårt
Alsen 6 °dH Medelhårt
Östbacken 11 °dH Hårt
Kluk 11 °dH Hårt
Jänsmässholmen 3 °dH Mjukt