Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Lilla Edets kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Lilla Edets kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Lilla Edet 5 °dH Medelhårt
Göta 5 °dH Medelhårt
Lödöse 5 °dH Medelhårt
Nygård 5 °dH Medelhårt
Hjärtum 8 °dH Medelhårt
Utby 6 °dH Medelhårt