Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Ludvika kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Ludvika kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Östansbo 4 Mjukt
Grängesberg 4 Mjukt
Fredriksberg 1 Mjukt
Sunnansjö 4 Mjukt
Nyhammar 3 Mjukt
Informationen kommer ifrån:
http://www.wbab.se/sidor/vattenochavlopp/dricksvatten/hartellermjuktvatten.4.78a1da9d1551542b66763a46.html.