Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Lunds kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Lunds kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Lund 4 °dH Mjukt
Stångby 4 °dH Mjukt
Odarslöv 4 °dH Mjukt
Hardeberga 4 °dH Mjukt
Flyingeby 4 °dH Mjukt
Södra Sandby 4 °dH Mjukt
Dalby 6 °dH Medelhårt
Torna Hällestad 6 °dH Medelhårt
Genarp 6 °dH Medelhårt
Veberöd 6 °dH Medelhårt
Dörröd 6 °dH Medelhårt
Björnstorp 6 °dH Medelhårt
Revingeby 6 °dH Medelhårt
Södra Sandby mellanzon och högzon 6 °dH Medelhårt
Gravaregården 15 °dH Hårt
Skatteberga 15 °dH Hårt