Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Mörbylånga kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Mörbylånga kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Algutsrum 8 °dH Medelhårt
Eriksöre 8 °dH Medelhårt
Vickleby 8 °dH Medelhårt
Färjestaden 8 °dH Medelhårt
Glömminge 8 °dH Medelhårt
Grönhögen 8 °dH Medelhårt
Össby 8 °dH Medelhårt
Enetri 8 °dH Medelhårt
Gårdby 8 °dH Medelhårt
Mörbylånga 8 °dH Medelhårt
N:a Möckleby 8 °dH Medelhårt
Resmo 8 °dH Medelhårt
Kastlösa 8 °dH Medelhårt
Segerstad 9 °dH Medelhårt
Stora och Lilla Frö 8 °dH Medelhårt
Haga Park 8 °dH Medelhårt
S:a Möckleby 9 °dH Medelhårt
Degerhamn 9 °dH Medelhårt
Albrunna 9 °dH Medelhårt
Triberga 8 °dH Medelhårt
Ölands Skogsby 8 °dH Medelhårt