Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Pajala kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Pajala kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Aittamaa 6 Medelhårt
Korpilombolo 4 Mjukt
Erkheikki 1 Mjukt
Lahdenpää 4 Mjukt
Jierijärvi 3 Mjukt
Lahnajärvi 1 Mjukt
Junosuando 5 Medelhårt
Laitamaa 4 Mjukt
Kangos 5 Medelhårt
Muodoslompolo 4 Mjukt
Kaunisvaraa 7 Medelhårt
Narken 3 Mjukt
Narken Södra 7 Medelhårt
Kainulasjärvi 2 Mjukt
Paharova 5 Medelhårt
Kardis 7 Medelhårt
Pajala 10 Hårt
Kihlanki 1 Mjukt
Saittarova 7 Medelhårt
Kitkiöjärvi 4 Mjukt
Sattajärvi 1 Mjukt
Kivijärvi 3 Mjukt
Teurajärvi 4 Mjukt
Kompelusvaaraa 3 Mjukt
Tärendö 4 Mjukt
Informationen kommer ifrån:
http://www.pajala.se/Pajala-kommun/Bygga-bo-och-miljo/Miljo-och-halsa/Vatten--Avlopp/Vatten/.