Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Söderköpings kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Söderköpings kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Söderköping 9 Medelhårt
Västra Husby 4 Mjukt
Östra Ryd 8 Medelhårt
Mogata 12 Hårt
Bottna 8 Medelhårt
S:t Anna 11 Hårt
Gäddvik 1 Mjukt
Informationen kommer ifrån:
http://www.soderkoping.se/bostad-miljo/vatten-avlopp/kommunalt-dricksvatten/.