Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Sjöbo kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Sjöbo kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Sjöbo 8 °dH Medelhårt
Bjärsjölagård 6 °dH Medelhårt
Vollsjö 8 °dH Medelhårt
Klasaröd 17 °dH Hårt
Lövestad 12 °dH Hårt
Äsperöd 14 °dH Hårt
Vanstad 14 °dH Hårt
Röddinge 20 °dH Mycket hårt
Sövde 14 °dH Hårt
Blentarp 7 °dH Medelhårt
Herreberga 12 °dH Hårt
Hemmestorp 7 °dH Medelhårt
Knickarp 10 °dH Hårt