Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Skurups kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Skurups kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Stenbergets vattenverk 12 Hårt
Skurups vattenverk 8 Medelhårt
Rydsgårds vattenverk 8 Medelhårt
Skivarps vattenverk 8 Medelhårt
Informationen kommer ifrån:
http://www.skurup.se/vatten-och-avlopp.