Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Sollefteå kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Sollefteå kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Granvåg/Sollefteå 2 Mjukt
Österforsse/Långsele 4 Mjukt
Näs 5 Medelhårt
Österflo 6 Medelhårt
Viksmon-Graningebruk 4 Mjukt
Ledingetorp 3 Mjukt
Björknäset 4 Mjukt
Helgum 8 Medelhårt
Rådom 7 Medelhårt
Guxås 1 Mjukt
Sand 3 Mjukt
Tängsta-Österrå 3 Mjukt
Myre 5 Medelhårt
Forsås/Näsåker 4 Mjukt
Omsjö 2 Mjukt
Holafors 5 Medelhårt
Forsnäs 3 Mjukt
Imnäs 3 Mjukt
Edensforsen 3 Mjukt
Eden 3 Mjukt
Gårelehöjden 5 Medelhårt
Vallnäset 7 Medelhårt
Hällberget 3 Mjukt
Junselevallen 4 Mjukt
Långvattnet 4 Mjukt
Tågsjöberg 5 Medelhårt
Röån 1 Mjukt
Lillterrsjö 7 Medelhårt
Nordantjäl 4 Mjukt
Ramsele 8 Medelhårt
Ramselevallen 4 Mjukt
Lungsjön 7 Medelhårt
Sel 2 Mjukt
Edsele 8 Medelhårt
Nordanåker 4 Mjukt
Gideåberg 6 Medelhårt
Björkå-Para 3 Mjukt
Undrom-Offer 4 Mjukt
Informationen kommer ifrån:
https://www.solleftea.se/download/18.7a37658d13ab861ebe8324/1487693552539/H%C3%A5rdhet+Vattenkvalitet+Sollefte+kommun.pdf.