Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Storumans kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Storumans kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Ankarsund 8 Medelhårt
Barsele 3 Mjukt
Forsmark 3 Mjukt
Gunnarn 1 Mjukt
Hemavan 1 Mjukt
Laisaliden 8 Medelhårt
Klippen 1 Mjukt
Långsjöby 3 Mjukt
Pauträsk 3 Mjukt
Skarvsjöby 3 Mjukt
Slussfors 8 Medelhårt
Stensele 3 Mjukt
Storuman 1 Mjukt
Strömsund 3 Mjukt
Tärnaby 1 Mjukt
Umnäs 8 Medelhårt
Åskilje 3 Mjukt
Informationen kommer ifrån:
https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten---kommunalt/Hart-eller-mjukt-vatten/.