Kartan syns inte när du använder en telefon. Kalk-kartan visas om du använder en dator. Du kan dock fortfarande hitta information om kalk i din kommun i listan nedan.

Tranemo kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Tranemo kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn dH Benämning
Dalstorp 5 Medelhårt
Hulared 4 Mjukt
Grimsås 1 Mjukt
Ljungsnäs 3 Mjukt
Ljungsarp 3 Mjukt
Länghem 7 Medelhårt
Nittorp 3 Mjukt
Forum 5 Medelhårt
Sjötofta-Bygärdesvägen 1 Mjukt
Informationen kommer ifrån:
https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvattnets-kvalitet/.